Garantie en service

Garantie
Natuurlijk heeft u ook bij Caliber altijd wettelijke garantie op een product. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. De vermelde garantie van 2 jaar bij producten is de garantie die door Caliber wordt afgegeven. Deze doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie. Wij garanderen dat onze producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Aanspraak op de garantie kan worden gemaakt indien:

  • Er geen sprake is van beschadiging door opzet, of door nalatigheid
  • Er geen sprake is van onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
  • Er geen sprake is van een storing of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

Wij garanderen dat onze producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
Voor alle producten die u via onze website heeft aangeschaft kunt u via onderstaande methode een service aanvraag indienen. Voor Caliber producten welke u bij elders heeft aangeschaft, verzoeken wij u de service aanvraag via het verkooppunt te doen.

Bij een defect of storing voor producten aangeschaft via onze website vult u het service formulier in. Caliber heeft van u nodig bij een defect of storing: uw gegevens, factuurnummer, serienummer (indien van toepassing) en typenummer van het product, alsmede een zo compleet mogelijke omschrijving van de klacht.
Na ontvangst van dit formulier zal Caliber contact met u opnemen over het verdere verloop van de reparatie. U betaalt tijdens de garantieperiode geen arbeidsloon en geen materiaalkosten, wél dient u zelf het product naar onze servicedienst te verzenden. De verzendkosten voor het terugsturen worden door ons vergoed.

 

Afhandeling defect buiten de garantieperiode
Ook buiten de garantietermijn kunnen wij u hulp bieden bij de reparatie. Cruciale onderdelen die na de garantieperiode defect gaan, worden doorgaans met een passende coulanceregeling vervangen. Om deze reden adviseren wij u om ook buiten de garantieperiode uw eventuele defecte apparatuur door Caliber te laten herstellen. Wij zullen een defect zo uitvoerig mogelijk in behandeling nemen en het op een zo spoedig en best mogelijke manier voor u oplossen. Eventuele kosten voor de reparatie en de coulance regeling van een defect buiten de garantie periode zijn afhankelijk van ouderdom en gebruik.

Garantieverlenging
Via https://warranty.calibereurope.com/ kunt u één jaar extra garantie krijgen. Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie.

Klachtenafhandeling
Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie. Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).